Ajmer Sharif Dargah

Sufi shrine of Moinuddin Chishti at Ajmer, Rajasthan, India

Ajmer Sharif Dargah, Ajmer Dargah, Ajmer Sharif or Dargah Sharif is a sufi shrine (dargah) of the revered sufi saint, Moinuddin Chishti, located at Ajmer, Rajasthan, India. The shrine has Chisti's grave (Maqbara).

Ajmer Sharif Dargah News and Videos   LIVE

ℹī¸ This is a LIVE page which updates automatically as we're monitoring our hand-curated selection of verified and trustworthy media outlets

You might like